Algemene voorwaarden

Voedingsconsulten vinden plaats op afspraak en worden in overleg met de cliënt
 ingepland.  Annulering van een consult is tot 24 uur voor aanvang per email mogelijk. Hierna 
worden de kosten van de behandeling voor 100% in rekening gebracht.

Tijdens het eerste consult wordt er samen een vragenlijst ingevuld. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie, alsmede de informatie die hij/zij verder tijdens de consulten verstrekt. Op basis hiervan kan een voedingsadvies op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.

Is de cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist etc., of gebruikt de cliënt medicijnen dan het verzoek om eerst toestemming te vragen aan de desbetreffende arts of een voedingsadvies toegestaan is.

Bij de praktijk van Healthyjeltje worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel wordt altijd eerst een bezoek aan de huisarts geadviseerd. Bij ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

Persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van cliënt aan derden verstrekt worden.

Het persoonlijk advies dat de client meekrijgt is strikt persoonlijk en mag nooit doorgegeven worden aan derden.

Indien u onder invloed van drugs en/of alcohol bent kan er geen consult plaatsvinden.
De cliënt maakt uit vrije wil gebruik van onze diensten.

De praktijk van Healthyjeltje kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit de voedingsadviezen voortvloeien.

De betaling wordt tijdens het 1e consult gedaan middels een pinbetaling. De prijzen zijn inclusief BTW.

De kosten van een voedingsadvies van Healthyjeltje zijn niet te declareren bij uw Zorgverzekeraar.

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door de praktijk van Healthyjeltje te allen tijde gewijzigd worden.

Healthyjeltje KVK: 66066581 BTW: 190865581B01
Berkenlaan 15, 1901 SW Castricum

www.healthyjeltje.com
info@healthyjeltje.com